Pensioenrechten na scheiding

Het is belangrijk te weten hoe uw financiële situatie er na de echtscheiding uit komt te zien. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De opgebouwde pensioenrechten zijn daarom onderwerp van gesprek. Er zijn verschillende mogelijkheden om met opgebouwde pensioenrechten om te gaan. Wij informeren u graag over de voor- en nadelen van de opties in uw situatie.

Verevening van pensioenrechten
In de wet is bepaald dat tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap opgebouwde pensioenrechten worden verevend. Dit betekent dat u ieder recht heeft op de helft van de door uw partner opgebouwde pensioenrechten, die door de pensioenuitvoerders rechtstreeks aan u worden uitbetaald vanaf het moment waarop uw ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Daarvoor dient u de pensioenuitvoerders binnen twee jaren na de scheiding te informeren door middel van het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen”. Met het invullen van dit formulier, dat u van ons ontvangt, kunnen wij u desgewenst helpen.   

Afstand van pensioenrechten
Er kunnen redenen te zijn om af te wijken van de wettelijke verevening. Bijvoorbeeld wanneer u ieder weinig of ongeveer evenveel pensioenrechten heeft opgebouwd. U behoudt dan ieder uw eigen pensioen en doet afstand van het pensioen van de ander. Het is alleen mogelijk om af te wijken van de wettelijke verevening als u daarover overeenstemming kunt bereiken met uw ex-partner.

Conversie
U kunt in onderling overleg ook kiezen voor conversie. Bij conversie wordt een andere verdeling afgesproken dan de verevening bij helfte. Het deel van het ouderdomspensioen dat na verdeling toekomt aan de ex-partner wordt definitief omgezet in een eigen aanspraak op het pensioen. De pensioenrechten worden als het ware gesplitst. Het pensioen wordt uitgekeerd als de partner (die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd) de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en niet pas als de oorspronkelijk gerechtigde met pensioen gaat. Het kan daardoor gunstig zijn om voor conversie te kiezen als sprake is van een groter leeftijdsverschil tussen de ex-partners.

Maak een gratis kennismakingsafspraak