Erfrecht

U kunt bij ons terecht voor vragen en problemen die zich voordoen bij het openvallen van een nalatenschap. Doordat de partijen in erfrechtelijke kwesties vaak familieleden zijn, spelen er niet alleen financiële belangen. Vaak hebben de betrokkenen de wens tot het behoud van de bestaande onderlinge verhoudingen. Daarom is mediation een goede manier om deze problemen op te lossen. Wanneer mediation niet mogelijk of niet wenselijk is, staan wij u als advocaat graag bij in een procedure.

Voorkomende kwesties

Na een overlijden kunnen zich verschillende situaties voordoen waarbij advies of bijstand van een advocaat danwel mediator wenselijk is, zoals:

  • zuivere of beneficiaire aanvaarding dan wel verwerping van een nalatenschap;
  • afwikkeling en verdeling van een nalatenschap;
  • beroep doen op een legitieme portie;
  • beroep doen op een wilsrecht;
  • ongedaan maken van een wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling;
  • inbreng van en uitbetaling van schenkingen in de nalatenschap;
  • ontslag van een executeur;
  • vernietiging van een testament.

Maak een gratis kennismakingsafspraak