Andere zaken

Naast de voornoemde onderwerpen houden wij ons bezig met alle andere familierechtelijke procedures. U kunt daarbij denken aan:

  • wijziging hoofdverblijf van kinderen;
  • wijziging van een zorgregeling;
  • gezagsgeschillen;
  • ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing;
  • naamswijziging;
  • curatele;
  • bewind of mentorschap.

Twijfelt u of u bij ons aan het goede adres bent voor uw zaak? Neemt u gerust contact met ons op.

Maak een gratis kennismakingsafspraak

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (optioneel)

's ochtends's middags's avonds

Uw bericht