Kinder- en partneralimentatie

Na een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenlevingsrelatie bestaan vaak alimentatieverplichtingen. Dat wil zeggen dat ouders moeten bijdragen in de kosten van hun kinderen en/of dat ex-partners moeten bijdragen in elkaars levensonderhoud. De hoogte van alimentatiebedragen kunt u in overleg overeenkomen of door de rechter laten vastleggen. Wij zijn zeer bekwaam in het opstellen van alimentatieberekeningen en adviseren/begeleiden u graag tijdens de echtscheidingsprocedure bij het overeenkomen danwel laten vaststellen van de alimentatiebedragen.

Kinderalimentatie
Kinderalimentatie heeft prioriteit boven partneralimentatie. In geval van scheiding wordt daarom eerst berekend hoe de ouders de kosten van hun kinderen moeten verdelen. De behoefte van de kinderen aan een financiële bijdrage van hun ouders wordt in beginsel bepaald aan de hand van het inkomen van de ouders voorafgaand aan de scheiding. De verdeling van de behoefte is afhankelijk van de draagkracht van de ouders die wordt berekend op basis van het inkomen na de echtscheiding. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderhoudsplicht die de ouders hebben voor andere kinderen, bijvoorbeeld uit een eerdere relatie. Vaak wordt overeengekomen dat de ene ouder kinderalimentatie betaalt en de andere ouder alle kosten van de kinderen voldoet. Een andere mogelijkheid is om de bijdragen over te maken naar een speciale kinderrekening, waarvan de kosten betaald worden. De voor- en nadelen van de mogelijkheden bespreken wij graag met u.

Partneralimentatie
Nadat de kinderalimentatie is overeengekomen of vastgesteld, wordt aandacht besteed aan de vraag of er aanleiding is tot het betalen van partneralimentatie. Eerst wordt gekeken of er behoefte is aan partneralimentatie, waarbij rekening wordt gehouden met het eigen inkomen van de alimentatiegerechtigde en de eventuele verdiencapaciteit. Vervolgens is de vraag of de alimentatieplichtige partner draagkracht heeft voor partneralimentatie. De wettelijke termijn voor partneralimentatie is 12 jaar. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken en een kortere termijn worden overeengekomen, al dan niet met een afbouwregeling. Ook in procedure kan het, afhankelijk van de omstandigheden, haalbaar zijn een limitering (kortere termijn) te verzoeken.

Wijziging alimentatie op een later moment
Ook kunt u ons inschakelen op een later moment, wanneer u denkt dat een verhoging, verlaging of nihilstelling van de kinder- en of partneralimentatie redelijk is. Volgens de wet bestaat daartoe aanleiding als de alimentatie van begin af aan te hoog of te laag is geweest, of als sprake is van gewijzigde omstandigheden aan de kant van de alimentatieplichtige of -gerechtigde, bijvoorbeeld in geval van ontslag, (langdurige) werkloosheid, wijziging van inkomen, hertrouwen of samenwonen of een wijziging van het hoofdverblijf van het kind of van de zorgregeling. Het niet benutten van verdiencapaciteit door de alimentatiegerechtigde kan aanleiding zijn tot nihilstelling van partneralimentatie. Ook het ontstaan van samengestelde gezinnen met nieuwe kinderen en/of stiefkinderen leidt ertoe dat er steeds vaker wijzigingsprocedures worden gevoerd.

Maak een gratis kennismakingsafspraak