Onze diensten

Wij kunnen u bijstaan als advocaat of als mediator

Wij kunnen u bijstaan als mediator. Dat betekent dat u onder onze begeleiding tracht afspraken te maken in plaats van dat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Er wordt steeds vaker voor mediation gekozen in geval van (echt)scheiding, voor een wijziging van eerder gemaakte afspraken na een scheiding of bij geschillen gelegen in het erfrecht. Er zijn tal van voordelen van deze vorm van geschillenbeslechting; u heeft meer controle over de afspraken dan wanneer de rechter een beslissing neemt, het draagvlak om afspraken na te komen is daardoor groter, de kosten zijn aanzienlijk lager dan wanneer u ieder met een eigen advocaat procedeert en vaak blijft de verstandhouding tussen de partijen beter.

Wanneer mediation geen optie is, staan wij u graag bij als advocaat. Ook dan wordt, in overleg met u, bekeken in hoeverre het mogelijk is om in overleg met de wederpartij een oplossing te bereiken. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, doen wij er uiteraard alles aan om in een gerechtelijke procedure een voor u zo positief mogelijk resultaat te bereiken, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

De volgende onderwerpen behoren tot onze dienstverlening:

Maak een gratis kennismakingsafspraak

© Copyright - Berris Familierecht